ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

     ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ     

Εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλιματισμού, εξαερισμού & δίκτων αεραγωγών

 

 


Η εταιρεία αναλαμβάνει όλων των ειδών τις εγκαταστάσεις για:

| Μηχανήματα κεντρικού, επαγγελματικού και οικιακού κλιματισμού και εξαερισμού.
| Αντλίες θερμότητας για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές
| Δίκτυα αεραγωγών
| Ηλιακούς συλλέκτες
| Υδραυλικές εργασίες

 

Χορηγείται πάντα δωρεάν κοστολόγηση – προσφορά πριν από κάθε έργο ή εργασία μας.
Γνωστοποιούμε πάντα αξιόπιστο και υπέυθυνο χρονοδιάγραμμα εργασιών.
Χορηγείται δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών. ( Π.Δ. 1/8-1-2013 )

 

 

Όλες οι τεχνικές εργασίες γίνονται από νόμιμους αδειούχους πιστοποιημένους επαγγελματίες ψυκτικούς με εμπειρία σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα όπως: VRV, WATER CHILLERS, Ημικεντρικά μηχανήματα κλιματισμού, οικιακά μηχανήματα και σε άλλες εφαρμογές κλιματισμού.

 

Η ορθή εγκατάσταση από επιλεγμένους έμπειρους αδειούχους επαγγελματίες και η τακτική συντήρηση του εξοπλισμού, είναι τα μόνα που μπορούν να εγγυηθούν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης και των μηχανημάτων σε βάθος ετών, χωρίς βλάβες με υψηλά κοστολόγια επισκευών.